Personvernerklæring for Lesetid.no / HENRIKSEN LÆRING
HENRIKSEN LÆRING er databehandler for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: www.lesetid.no
Personopplysninger vi samler inn og behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
  • Grunnleggende informasjon: Navn, fødselsdato, epostadresse
  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser
  • Kundeaktivitet: Svar på lesetekster som gjennomføres blir lagret på tjenesten
  • Cookies: se vår informasjon om cookies her: www.lesetid.no/cookie
Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder:
  • Feide
Hvordan vi bruker personopplysningene
Levering av tjeneste/avtaleinngåelse
Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
Administrasjon av kundeforhold
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.
Tilpasset brukeropplevelse
Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.
Systemovervåking, feilretting mm.
Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.
Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.
Dine rettigheter
Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med din behandlingsansvarlige (kommune) som kan videreformidle ønsket.
Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt med din behandlingsansvarlige (kommune) som kan videreformidle ønsket.
Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.
Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette har vi ikke mulighet til å etterkomme, men da kan vi slette dine brukerdata.
Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette har vi ikke mulighet til å etterkomme, men da kan vi slette dine brukerdata.
Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.
Tilbake